Tool Rebel Junior Academy

Podważamy standardy. Ty również?
W takim razie dobrze trafiłeś.

Chciałbyś wesprzeć kampanię? Plakat kampanii znajdziesz tutaj

Hall of Fame:
Zwycięzcy

Przejdź do
uczestnictwa

Pomysł

Jesteśmy przekonani, że zawsze możemy kwestionować istniejące standardy. W dalszym ciągu nie odkryliśmy narzędzi do końca! U podstaw naszych narzędzi leży kreatywność. Nic więc dziwnego, że promujemy talenty, ludzi myślących inaczej i Tool Rebells?

Kto może wziąć udział?

Wszystkie organizacje, inicjatywy i osoby, które mają w sobie ducha wynalazczości: warunkiem jest jednak, aby w momencie zgłoszenia pracy uczestnik (uczestnicy) miał (mieli) od 12 do 24 lat.

Co jest przedmiotem zgłoszenia?

Młodzi ludzie w wieku od 12 do 24 lat kwestionują standardy i rozwiązują problem na nowo. Projekt nie musi mieć nic wspólnego z narzędziami. Należy jednak przedstawić konkretny rezultat, który można dołączyć jako próbkę lub zdjęcie/wideo do składanego formularza zgłoszeniowego.

Jury

Zgłoszone prace będą oceniane i nagradzane przez Wera i zewnętrzne jury. Cieszymy się na współpracę z Wuppertal Junior Uni.

Nagroda

Młodzieżowa Akademia Tool Rebells nie jest wydarzeniem jednorazowym. Co kwartał najlepsza praca otrzymuje stypendium Wera w wysokości 3 000 euro. Połowa wypłacana jest w gotówce. Drugą połowę zapewniamy w ekwiwalencie narzędzi Wera.

Co poza tym?

Wszystkie prawa do nadsyłanych prac należą w całości do ich autorów.

Szanujemy Twoją prywatność

Niektóre funkcje tej strony wymagają twojej zgody.

  • Pliki cookie i usługi, które są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. Nie można ich ponownie dezaktywować!
  • Informacje są przekazywane do here.com.
  • Informacje są przekazywane do youtube.com.
  • Do geolokalizacji wykorzystujemy geobazę danych.
  • W przypadku Wera Augmented Reality (AR) informacje są przekazywane do firmy Microsoft.

pokaż szczegóły

Zgoda na wszystkie pliki cookie i usługi

zapisz ustawienia

Informacje na temat ochrony danych osobowych

Stopka redakcyjna