Zyklop Metal. Med omskiftergreb.

På grund af de stadigt snævrere arbejdsområder bliver det også stadigt snævrere for skralder. Det problem har Wera løst. For at nå derhen har vores produktudviklere tænkt sig særligt intensivt ind i snævre arbejdssituationer. Det er der kommet den ekstremt slanke og robuste skralde Zyklop Metal med lang arm ud af. Når retningsskiftet skal gå hurtigt, er skralden Zyklop Metal Switch det rigtige stykke værktøj.

Ekstremt slank.

Ekstremt slank. Lang arm.

Smedjet helmetalskralde af krom-molybdæn.

Bekvemt retningsskift takket være omskifterknap.

Med sikker toplåsefunktiom.

Lille returvinkel på kun 5°.