Indywidualna kontrola izolacji zgodnie z normą
IEC 60900 przy napięciu 10 000 V

Niezawodna blokada klucza nasadowego

 Większe bezpieczeństwo dzięki 2-komponentowej izolacji złożonej z żółtej wewnętrznej i czerwonej zewnętrznej warstwy izolacyjnej

Indywidualna kontrola izolacji zgodnie z normą IEC 60900 przy napięciu 10 000 V

Niezawodna blokada klucza nasadowego

 Większe bezpieczeństwo dzięki
2-komponentowej izolacji złożonej z żółtej wewnętrznej i czerwonej zewnętrznej warstwy izolacyjnej

Indywidualna kontrola izolacji zgodnie z normą IEC 60900 przy napięciu 10 000 V

Niezawodna blokada klucza nasadowego

 Większe bezpieczeństwo dzięki
2-komponentowej izolacji złożonej z żółtej wewnętrznej i czerwonej zewnętrznej warstwy izolacyjnej

Indywidualna kontrola izolacji zgodnie z normą IEC 60900 przy napięciu 10 000 V

Niezawodna blokada klucza nasadowego

 Większe bezpieczeństwo dzięki
2-komponentowej izolacji złożonej z żółtej wewnętrznej i czerwonej zewnętrznej warstwy izolacyjnej