Dłuższa żywotność z systemem BiTorsion

Groty i końcówki BiTorsion posiadają strefę skrętną uzyskaną w procesie odpuszczania stali, która zmniejsza twardość trzonu grotu w stosunku do części roboczej o około 20%. Strafa skrętna trzonu grotu lub końcówki absorbuje większe obciążenia szczytowe. Sprężyna skrętna umieszczona w uchwycie BiTorsion pochłania mniejsze obciążenia szczytowe.

Pochłanianie mniejszych obciążeń szczytowych

dzięki sprężynie skrętnej zawartej w uchwycie.

Pochłanianie większych obciążeń szczytowych

przez strefę skrętną grotów i końcówek.

Bez ryzyka przedwczesnego zużycia na

skutek obciążeń szczytowych.