System Impaktor - do wyjątkowo trudnych zastosowań

Spełniaja najwyzsze wymagania stawiane narzedziom wkretakowym. Trudno było nam pogodzić się z tym, że wielu użytkowników narażonych jest na ryzyko zranienia przez wyrwane z uchwytu groty, ponieważ montaż maszynowy odbywa się zawsze z dużo większymi siłami. Przyjrzeliśmy się dokładnie geometriom oraz właściwościom materiałów, z których wykonane są groty i końcówki do każdego profilu śruby. Przeanalizowaliśmy zniszczone groty, uchwyty i śruby. W rezultacie stworzyliśmy system Impaktor stanowiący urzeczywistnienie naszej całej wiedzy na temat produkcji grotów i końcówek wkrętakowych.

Wykorzystanie w pełni własciwosci materiałowych.

Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią grotu i końcówki, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów i końcówek umożliwiają narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności.

Wyjątkowo wysoka wytrzymałość.

Wyjątkowo wysoka wytrzymałość i mniejsze ryzyko przedwczesnego pęknięcia grotu lub końcówki.

Drobne diamentowe czasteczki-

Dodatkową zaletą grotów i końcówek Impaktor są drobne diamentowe cząsteczki, którymi pokryto narzędzia. Redukują one siły powodujące wyślizgiwanie się narzędzia z gniazda wkrętu, które są szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego. Diamentowe cząsteczki „wcinają się” w gniazdo wkrętu, zmniejszając wymaganą siłę dociskającą, co w znacznym stopniu zapobiega zmęczeniu przy pracy z użyciem wkrętarek.

Uchwyt Impaktor.

Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią (połączone działanie dwóch „stref skrętnych“), która spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności.

Uchwyt Impaktor Stainless.

Świadome wyeliminowanie małych elementów, które ulegają uszkodzeniom mechanicznym, pozwala wykonanemu ze stali nierdzewnej uchwytowi Impaktor z pierścieniem przytrzymującym i magnesem na przenoszenie zwłaszcza wysokich obciążeń dynamicznych. Uchwyt skupia się na podstawowej funkcji przytrzymywania grotów i pochłanianiu obciążeń szczytowych przez zastosowanie dwóch rożnych „stref skrętnych”. Przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowań przemysłowych, np. na zrobotyzowanych stanowiskach montażowych.

Impaktor z pierścieniem magnetycznym.

Uchwyt Impaktor z pierścieniem magnetycznym zapewnia dodatkowo pewne przytrzymanie dużych i ciężkich wkrętów. Pozwala to na szybkie i pewne umieszczenie końcówki w gnieździe wkrętu. Idealny przy wykonywaniu prac nad głową. Jeśli specyfika wykonywanej pracy nie pozwala na przytrzymanie śruby z wykorzystaniem siły magnetycznej, np. podczas prac przy elementach metalowych, magnes można odciągnąć ze strefy wkręcania i w ten sposób go „wyłączyć”. Przeznaczony jest przede wszystkim do ręcznych prac montażowych z użyciem wkrętarek.

TriTorsion.

Przez połączenie dwóch stref skrętnych w uchwycie Impaktor oraz strefy skrętnej w grocie i końcówce Impaktor uzyskuje się w rezultacie tak zwany system TriTorsion.