TORX® - Nářadí s přidržovací funkcí

Bezpečné držení v šroubu. Žádné dlouhé hledání ztracených šroubů. Perfektní usazení v šroubu.

Přidržovací síla pevně drží šrouby TORX®

Unášecí boky s kónickým průběhem vůči špičce nástroje.
Rukojeť Kraftform.