עם פונקצית החזקה TORX® כל

מותקנים באופן בטוח בבורג. אין צורך לבזבז זמן בחיפוש אחר ברגים שנפלו. התקנה מושלמת בבורג.

בחוזקה TORX® כוח ההידוק מחזיק את הבורג

עם חריצים מובילים קוניים ההולכים ונהיים דקים יותר לכיוון קצה הכלי/ידית Kraftform.