עם פונקצית החזקה TORX® כל

מותקנים באופן בטוח בבורג. אין צורך לבזבז זמן בחיפוש אחר ברגים שנפלו. התקנה מושלמת בבורג.

בחוזקה TORX® כוח ההידוק מחזיק את הבורג

עם חריצים מובילים קוניים ההולכים ונהיים דקים יותר לכיוון קצה הכלי/ידית Kraftform.

Find out more

Great Tools in the product finder

Due to your browser settings, you were forwarded to the language "EN".
You can change it at any time with

Choose your language

We respect your privacy

Some features of this website need your consent.

  • Cookies and services necessary for the functionality of the website. These cannot be deactivated!
  • Information is transferred to here.com
  • Information is transferred to youtube.com
  • For geolocation, we use a geodatabase.
  • Information is transferred to scanblue.com for Wera Augmented Reality (AR)
  • Information is transferred to my.matterport.com

show details

Allow all cookies and services

Save preference

Information on data protection

Imprint