TORX® verktyg med hållarfunktion

Säkert fäste i skruven. Inget letande efter borttappade skruvar. Perfekt passning i skruven.

Klämkraft håller TORX®-skruvar stadigt.

Koniska flanker som smalnar mot verktygsspetsen
Kraftform-grepp