Informasjonsskriv om behandling av data

Informasjonsplikt i henhold til art. 13 og 14 i GDPR
 

A.  Navn på den behandlingsansvarlige

Wera Werkzeuge GmbH

B.  Kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige (eller dennes representant)

Korzerter Str.21-25, D-42349 Wuppertal

C.  Kontaktinformasjon til personvernombudet

UIMC DR. VOSSBEIN GmbH & Co KG
Otto Hausmann Ring 113
D-42115 Wuppertal.
Telefon +49-202-946 7726 200
E-post: datenschutz.wera@UIMC.de

D.  Kategorier av personopplysninger

Masterdata

E.  Formålet med databehandlingen

Gjennomføring av markedsføringstiltak som e-postutsendelser, postutsendelser eller telefonkampanjer

F.  Rettslig grunnlag for databehandlingen

Samtykke

G.  Ved avveining av interesser: berettigede interesser til den behandlingsansvarlige

Hensyn til det juridiske regelverket

H.  Mottakere / kategorier av mottakere

Wera

I.  Eventuell overføring til tredjeland

Nei

J.  Tilstrekkelig nivå av personvern

ikke nødvendig, siden det ikke er noen overføring til tredjeland

K. Varighet av lagringen 1

hos  Wera: ti år; eller i henhold til tredjeparts vilkår og betingelser

L.  Nødvendigheten av klargjøring av opplysningene (hvis de er samlet inn fra den registrerte)

ved samtykke

M.  Kilde til opplysningene (hvis de ikke er samlet inn fra den registrerte)

Kilden er ikke offentlig tilgjengelig

N. Automatisert beslutningstaking 2

Nei

Vi informerer deg med dette om at du i henhold til forutsetningene som angis i artikkel 15 ff. i GDPR, har rett til innsyn i de aktuelle personopplysningene og til retting eller sletting eller til begrensning av behandlingen, rett til å protestere på behandlingen samt rett til dataportabilitet.
I henhold til artikkel 77 i GDPR har du også rett til å klage til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med denne forordningen.
Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke (jf. art. 6 nr, 1 bokstav a, art. 9 nr. 2 bokstav a i GDPR), har du også rett til når som helst å trekke tilbake samtykket uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket trekkes tilbake.

1  eller, hvis det ikke er mulig, kriteriene for å bestemme varigheten [artikkel 13 nr. 2 i GDPR]
2  i henhold til artikkel 22 nr. 1 og 4: I dette tilfellet kreves det betydningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt omfanget og tiltenkte effekter av slik behandling.

På grunn av nettleserinnstillingene dine ble du omdirigert til språket "norsk".
Du kan endre dette når som helst med

Velg ditt språk

Vi respekterer ditt privatliv

Noen funksjoner på dette nettstedet krever ditt samtykke.

  • Informasjonskapsler og tjenester som er nødvendige for funksjonaliteten til nettstedet. Disse kan ikke deaktiveres igjen!
  • Informasjon overføres til here.com.
  • Informasjon overføres til youtube.com.
  • For geolokalisering bruker vi en geodatabase.
  • For Wera Augmented Reality (AR) overføres informasjon til scanblue.com.
  • For Werarium overføres informasjon til my.matterport.com.

Vis detaljer

Tillat alle informasjonskapsler og tjenester

Lagre valg

Informasjon om personvern

Kolofon