הצורה המתאימה את עצמה ליד - Kraftform

היד כולה נמצאת במגע עם הידית. האזורים הקשים והחלקים נעים ביד כמו גלגלים כאשר משנים את מיקום היד ביחס לידית. האזורים הרכים הנוחים לאחיזה מבטיחים אזורי מגע אופטימליים לשרירי היד, כדי להעביר מומנט רב.

הצורה שנבנתה על פי היד

אזורים רכים להעברת מומנט גבוה

פעולה במהירות גבוהה

הודות למגע ללא חיכוך עם האזורים הקשים

כתף משושה אינטגרלית

עיצוב מוגן פטנט המבטיח זיהוי מידי