הצורה המתאימה את עצמה ליד - Kraftform

היד כולה נמצאת במגע עם הידית. האזורים הקשים והחלקים נעים ביד כמו גלגלים כאשר משנים את מיקום היד ביחס לידית. האזורים הרכים הנוחים לאחיזה מבטיחים אזורי מגע אופטימליים לשרירי היד, כדי להעביר מומנט רב.

הצורה שנבנתה על פי היד

אזורים רכים להעברת מומנט גבוה

פעולה במהירות גבוהה

הודות למגע ללא חיכוך עם האזורים הקשים

כתף משושה אינטגרלית

עיצוב מוגן פטנט המבטיח זיהוי מידי

We respect your privacy

Some features of this website need your consent.

  • Cookies and services necessary for the functionality of the website. These cannot be deactivated!
  • Information is transferred to here.com
  • Information is transferred to youtube.com
  • For geolocation, we use a geodatabase.
  • Information is transferred to Microsoft for Wera Augmented Reality (AR)

show details

Allow all cookies and services

Save preference

Information on data protection

Imprint