הצורה המתאימה את עצמה ליד - Kraftform

היד כולה נמצאת במגע עם הידית. האזורים הקשים והחלקים נעים ביד כמו גלגלים כאשר משנים את מיקום היד ביחס לידית. האזורים הרכים הנוחים לאחיזה מבטיחים אזורי מגע אופטימליים לשרירי היד, כדי להעביר מומנט רב.

הצורה שנבנתה על פי היד

אזורים רכים להעברת מומנט גבוה

פעולה במהירות גבוהה

הודות למגע ללא חיכוך עם האזורים הקשים

כתף משושה אינטגרלית

עיצוב מוגן פטנט המבטיח זיהוי מידי

Find out more

Great Tools in the product finder

Due to your browser settings, you were forwarded to the language "EN".
You can change it at any time with

Choose your language

We respect your privacy

Some features of this website need your consent.

  • Cookies and services necessary for the functionality of the website. These cannot be deactivated!
  • Information is transferred to here.com
  • Information is transferred to youtube.com
  • For geolocation, we use a geodatabase.
  • Information is transferred to scanblue.com for Wera Augmented Reality (AR)
  • Information is transferred to my.matterport.com

show details

Allow all cookies and services

Save preference

Information on data protection

Imprint