הלהב המהונדס באמצעות לייזר – Lasertip

חוד להב מטופל בלייזר

הפחתה של הסיכון להחלקה

הפחתה של לחץ המגע הדרוש

העברה של מומנט גבוה