הלהב המהונדס באמצעות לייזר – Lasertip

המשטח המיקרו-מחוספס מכרסם עצמו אל ראש הבורג ומבטיח שהמברג יוחזק היטב בבורג. מפחית את אפקט הבריחה החוצה. מפחית את לחץ המגע הדרוש

חוד להב מטופל בלייזר

הפחתה של הסיכון להחלקה

הפחתה של לחץ המגע הדרוש

העברה של מומנט גבוה