הלהב המהונדס באמצעות לייזר – Lasertip

המשטח המיקרו-מחוספס מכרסם עצמו אל ראש הבורג ומבטיח שהמברג יוחזק היטב בבורג. מפחית את אפקט הבריחה החוצה. מפחית את לחץ המגע הדרוש

חוד להב מטופל בלייזר

הפחתה של הסיכון להחלקה

הפחתה של לחץ המגע הדרוש

העברה של מומנט גבוה

We respect your privacy

Some features of this website need your consent.

  • Cookies and services necessary for the functionality of the website. These cannot be deactivated!
  • Information is transferred to here.com
  • Information is transferred to youtube.com
  • For geolocation, we use a geodatabase.
  • Information is transferred to Microsoft for Wera Augmented Reality (AR)

show details

Allow all cookies and services

Save preference

Information on data protection

Imprint