הלהב המהונדס באמצעות לייזר – Lasertip

המשטח המיקרו-מחוספס מכרסם עצמו אל ראש הבורג ומבטיח שהמברג יוחזק היטב בבורג. מפחית את אפקט הבריחה החוצה. מפחית את לחץ המגע הדרוש

חוד להב מטופל בלייזר

הפחתה של הסיכון להחלקה

הפחתה של לחץ המגע הדרוש

העברה של מומנט גבוה

Find out more

Great Tools in the product finder

Due to your browser settings, you were forwarded to the language "EN".
You can change it at any time with

Choose your language

We respect your privacy

Some features of this website need your consent.

  • Cookies and services necessary for the functionality of the website. These cannot be deactivated!
  • Information is transferred to here.com
  • Information is transferred to youtube.com
  • For geolocation, we use a geodatabase.
  • Information is transferred to scanblue.com for Wera Augmented Reality (AR)
  • Information is transferred to my.matterport.com

show details

Allow all cookies and services

Save preference

Information on data protection

Imprint