מבטיח חיי שירות ארוכים יותר לברגים – Hex-Plus

מסוג שקע משושה

מונע שחיקה בברגים שקע משושה. Hex-Plus יוצר שטחי מגע גדולים יותר בראש הבורג, ובכך מפחית את אפקט החריצה למינימום ומגן על הפרופיל.

שטחי מגע גדולים יותר בראש הבורג

מפחיתים את הלחץ בפני השטח.

מונע נזק לפרופיל (שחיקה).