Wera מברגי דפיקה של

לעתים קרובות משתמשים לא נכון במברגים כאיזמל. זה יכול להיות מסוכן. מברגי הדפיקה הם הפתרון, כאשר צריך לבצע משימות שאינן רק הברגה. להידוק, פיסול ושחרור ברגים תקועים. מברגי דפיקה של Wera: המברג המתאים למשימות קשות!

כיפת חבטות משולבת

להב משושה שאפשר להכות עליו

Kraftform ידית

כרית תפיסה משושה

כתף משושה משולבת

Wera קצה מחודד שחור של

לעמידות גבוהה יותר של הבורג ושל הכלי.