מאתר כלים עם סימוני צבע – לזיהוי מהיר של הכלי הדרוש - Take it easy

מערכת מציאת הכלים  “Take it easy”- עם קודי צבע לזיהוי הגודל והפרופיל, מבטיחה בחירה מהירה וקלה בכלי הדרוש. מערכת קודי צבע לברגים עם מוביל משושה (מפתחות L, בוקסות ביטים Zyklop), ברגים ואומים עם מוביל משושה חיצוני (מפתחות ג'וקר, בוקסות Zyklop, ובוקסות ביטים Zyklop עם פונקצית החזקה), וברגים עם מוביל TORX® (מפלחות L, בוסות ביטים Zyklop).

ביטים

מערכת מציאת כלים “Take it easy” – עם קודי צבע לזיהוי הגודל והפרופיל לבחירה מהירה וקלה בכלי הדרוש.

:L מפתחות

מערכת מציאת הכלים “Take it easy” – עם קודי צבע לזיהוי גודל המבטיחה בחירה מהירה וקלה בכלי המתאים.

:Joker

מערכת מציאת כלים “Take it easy” – עם קודי צבע לזיהוי גודל לבחירה מהירה וקלה בכלי המתאים.

:Zyklop בוקסות

מערכת מציאת הכלים “Take it easy” – עם קודי הצבע לזיהוי גודל, לבחירה מהירה וקלה בכלי המתאים.

Find out more

Great Tools in the product finder

Due to your browser settings, you were forwarded to the language "EN".
You can change it at any time with

Choose your language

We respect your privacy

Some features of this website need your consent.

  • Cookies and services necessary for the functionality of the website. These cannot be deactivated!
  • Information is transferred to here.com
  • Information is transferred to youtube.com
  • For geolocation, we use a geodatabase.
  • Information is transferred to scanblue.com for Wera Augmented Reality (AR)
  • Information is transferred to my.matterport.com

show details

Allow all cookies and services

Save preference

Information on data protection

Imprint