מאתר כלים עם סימוני צבע – לזיהוי מהיר של הכלי הדרוש - Take it easy

מערכת מציאת הכלים  “Take it easy”- עם קודי צבע לזיהוי הגודל והפרופיל, מבטיחה בחירה מהירה וקלה בכלי הדרוש. מערכת קודי צבע לברגים עם מוביל משושה (מפתחות L, בוקסות ביטים Zyklop), ברגים ואומים עם מוביל משושה חיצוני (מפתחות ג'וקר, בוקסות Zyklop, ובוקסות ביטים Zyklop עם פונקצית החזקה), וברגים עם מוביל TORX® (מפלחות L, בוסות ביטים Zyklop).

ביטים

מערכת מציאת כלים “Take it easy” – עם קודי צבע לזיהוי הגודל והפרופיל לבחירה מהירה וקלה בכלי הדרוש.

:L מפתחות

מערכת מציאת הכלים “Take it easy” – עם קודי צבע לזיהוי גודל המבטיחה בחירה מהירה וקלה בכלי המתאים.

:Joker

מערכת מציאת כלים “Take it easy” – עם קודי צבע לזיהוי גודל לבחירה מהירה וקלה בכלי המתאים.

:Zyklop בוקסות

מערכת מציאת הכלים “Take it easy” – עם קודי הצבע לזיהוי גודל, לבחירה מהירה וקלה בכלי המתאים.