Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen.
Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Risken att profilen skadas – hålet blir runt

försvinner

Mycket hög livslängd