Diamantbits

Ett av de största problemen med maskinskruvning är att verktyget lätt glider ut ur skruvskallen. Därför skadas skruvskallar och verktyg ofta.

Höga följdkostnader uppstår på grund av skadade ytor, olösliga skruvförband etc. Med diamantbelagda bits är det möjligt att lösa urglidningsproblemet, och skruvförbandet blir säkrare och mer ekonomiskt.

Små diamantpartiklar på verktygsspetsen

biter sig bokstavligen fast i skruven.

Säker passning i skruvskallen