Website credits

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D – 42349 Wuppertal

VD:
Dipl.-Ing. Martin Strauch
Dipl.-Ing. Michael Abel

Kontakt:
Telefon: 02 02/40 45 – 311
Telefax: 02 02/40 45 276
E-post: info@wera.de
Internet: www.wera.de

Mervärdesskatt-ID
VAT-nr: DE 285 468 092
Skattenummer: 132/5951/0937
Amtsgericht Wuppertal HR B 23714

På grund av en omorganisation har ”Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG” inom ramen för en universalsuccession den 07.09.2017 fusionerats med sin tidigare kommanditdelägare och antagit namnet ”Wera Werkzeuge GmbH”. Universalsuccession betyder: Alla kontrakt, rättigheter och skyldigheter som tillkommer ”Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG” har överförts till ”Wera Werkzeuge GmbH”, som nu fortsätter verksamheten oförändrad. Denna fusion har nu genomförts och noterats i handelsregistret den 07.09.2017. För att göra övergången så enkel som möjligt för dig, ger vi nedan en översikt över det nya företaget och nya relevanta data:

Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Str. 21–25, D-42349 Wuppertal Skattenummer: 132/5951/0937 VAT-nummer: DE 285 468 092 Handelsregisternummer: HR B 23714

Tidigare bankkonton för Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG kommer att fortsätta gälla för Wera Werkzeuge GmbH.

Vi respekterar din integritet

Vissa funktioner på denna webbplats kräver ditt medgivande.

  • Cookies och tjänster som krävs för webbplatsens funktion. Dessa kan inte inaktiveras igen!
  • Information skickas till here.com.
  • Information skickas till youtube.com.
  • För geolokalisering använder vi en geodatabas.
  • Information överförs till Microsoft för Wera Augmented Reality (AR).

Visa detaljer

Tillåt alla cookies och tjänster

Spara val

Information om dataskydd

Impressum