Tool Rebels

Vilka är Tool Rebels?

Uttrycket Tool Rebel (från latinets rebellin, ”upprorisk”) betecknar någon som går sina egna vägar och så att säga uppfinner verktyg på nytt.

Någon som inte är nöjd med dagens standard.

Någon som ifrågasätter Status Quo.

Begreppet skapades när skruvningsverktygstillverkaren Wera frågade sina kunder vad de tyckte om företaget.

Många kunder betecknade Weras medarbetare som rebeller – Tool Rebels – eftersom de hade utvecklat ovanliga lösningar – och dessutom alltid var på gott humör och älskade rock'n'roll.

Weras Tool Rebels har hittat vägar att iscensätta sig själva i bild, med hälsningar och gester, på ett mycket speciellt sätt.

Denna bildstil är lätt att använda över hela världen. Varje rebellisk verktygsanvändare kan på så sätt, privat eller offentligt, deklarera sig som en Tool Rebel.

Tool Rebel-gänget känner inga gränser.

Med tiden har en del kunder och användare världen över själva börjat kalla sig Tool Rebels. För de älskar Wera-verktyg och älskar rockmusik.

En och annan Tool Rebel börjar prata om sin egen udda hobby.

Vi Tool Rebels går våra egna vägar, och de vägarna tar aldrig slut.

Tool Rebel Stories

Tool Rebel

Logo Generator

We respect your privacy

Some features of this website need your consent.

  • Cookies and services necessary for the functionality of the website. These cannot be deactivated!
  • We anonymously measure your use of this website to improve your experience.
  • Information is transferred to here.com
  • Information is transferred to youtube.com
  • Information is transferred to Microsoft for Wera Augmented Reality (AR)

show details

Save preference

Allow all cookies and services

Information on data protection

Imprint