Zyklop Hybrid – Större total längd för större överförbar kraft.

Vi ville kombinera de mest eftersökta spärrskaftfördelarna i ett enda verktyg. Vår idé var att utveckla ett lätt spärrskaft med ergonomiskt Kraftform-grepp, slank huvudgeometri, lång hävstång och med förlängningsmöjlighet. Eftersom termen hybrid hänvisar till en kombination av olika lösningar, var valet av namn enkelt.

Större total längd för större överförbar kraft.

Mycket smalt spärrhuvud!

Med det kommer du åt nästan vilken skruv som helst.

Med förlängningen

kan du överföra ännu större kraft.

Tätstegat omkopplingsbart spärrskaft

Det tätstegade omkopplingsbara spärrskaftet med 72 tänder har en returvinkel på bara 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.

Flerkomponents Kraftform-grepp

baserat på det beprövade Kraftform-greppet och har optimerats speciellt för kompressions- och dragbelastning.